Tájékoztató a gazdasági társaságok részére kötelező cégnyilvántartási adatbejelentésekről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 2012. március 1-jei módosítása a már bejegyzett gazdasági társaságok részére különböző: adat-bejelentési kötelezettségeket ír el:, amelyeket a társaságok 2013. február 1. napjáig kötelesek végrehajtani.

A Cégtörvény módosított rendelkezései szerint szükséges a társaság székhelye, telephelye, fióktelepe használatának igazolása, amelyre vonatkozó okiratot a társaságok a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

A jogszabály módosításának következményeként be kell jelenteni a cégbíróságnak a társaságban bármilyen jogviszonyban szereplő (pl. tag, ügyvezető, részvényes, cégvezető stb.) magánszemélyek születési helyét és idejét, valamint a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét, adószámát a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig.

 

A jogszabály rendelkezései szerint a 2012. március 1-je előtt bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve nem felel meg azon követelménynek, hogy egyértelműen különbözzön a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és köznyelvben használt elnevezésétől, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek nevük megváltoztatására.

A fent említett ügycsoportok cégnyilvántartáson való átvezetése közzétételi- és illetékfizetési kötelezettséggel nem jár.

Amennyiben az Ön cégének kizárólag a fent említett jogszabályváltozás miatt van szüksége cégeljárás lefolytatására, az ehhez szükséges okiratok elkészítését és a cégeljárásban való jogi képviseletet 30.000,- Ft + Áfa megbízási díj ellenében vállalja az Ügyvédi Irodánk