Jognyilatkozat

Minden jog fenntartva:

A honlapon található tartalom, szerkezet és külalak a Drimál Ügyvédi Iroda szellemi alkotása, amely jogi védelem alatt áll. A tulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Drimál Ügyvédi Iroda logó védjegyoltalom alatt áll.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy – szöveges és/vagy képi – részeinek bármilyen módon történő felhasználása és többszörözése. A honlap tartalmának egyes részeit a látogatók kizárólag saját felhasználás céljából, merevlemezre menthetik vagy kinyomtathatják, de ebben az esetben sem jogosultak a webhely ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

A jogosulatlan felhasználás polgári és büntető jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A honlapon található tartalom a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és semmilyen módon nem kötik a Drimál Ügyvédi Irodát. Az ott található egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, avagy jogi tanácsadásnak.

Az Ügyvédi Iroda folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.