Fizetési határidők új szabályozása

2013. július 1-től 30 napon belül kell a tartozásokat megfizetni

Módosulnak a Polgári Törvénykönyv fizetési határidőkre és késedelmi kamatok számítására vonatkozó rendelkezései 2013. július 1-től. A változás lényege, hogy ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől, illetve egyes esetekben teljesítésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 60 napnál hosszabb fizetési határidőt meghatározó szerződési feltételt a jóhiszeműség és tisztesség követelményeit sértő szerződési rendelkezésnek kell tekinteni, amelyre ezáltal az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazhatóak. Amennyiben a hatóság a szerződő fél, úgy a hatóság pénztartozásának teljesítési határideje nem haladhatja meg a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája szerződő hatóság általi kézhezvételének napját követő 30 napot. Hatóság esetében a felek a szerződésükben a pénztartozás megfizetésének teljesítési határidejét 60 napnál nem hosszabb időszakban is megállapíthatják, amennyiben az a szerződés jellege miatt tényszerűen indokolt.

Mindenkinek, aki rendszeresen köt szerződéseket érdemes áttekintenie a meglévő szerződéseit és a szerződéskötésekhez használt sablonjait, hogy azok vajon miként szabályozzák a fizetési határidőket. A jogalkotó célja kifejezetten az volt, hogy megkímélje a beszállítókat, alvállalkozókat és egyéb szerződött partnereket a szerződési feltételeket diktáló nagy cégek és hatóságok által rendszeresen alkalmazott hatvan napon túli fizetési határidőktől. Ennek érdekében az általános szerződési feltételekre is kiterjesztette a szabályozást.