Cégalapítás, cégmódosítás, adóregisztrációs eljárás

– jogszabályi változások 2012. január 1-jével –

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény több ponton módosította az új cégek alapítására és a meglévő cégek módosítására vonatkozó jogszabályokat. Új cég alapítása (vagy vezető tisztségviselőt, képviselőt, illetve 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkező tagot érintő cégmódosítás) esetén a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során 2012. január 1-vel hatályba lépett legjelentősebb változás, hogy a társaság nem automatikusan kap adószámot – mint eddig –, hanem az adóhatóság ún. adóregisztrációs eljárás során megvizsgálja a vezető tisztségviselő (illetve az 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkező tag) adózói előéletét, és ez alapján vagy megállapítja az adószámot, vagy törvényi akadály miatt megtagadja, illetve törli azt.

Az adóregisztrációs eljárás során felmerülő ilyen törvényi akadály az, ha az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft., zrt. esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja vagy részvényese olyan más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja,

  • amely az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik;
  • vagy 5 éven belül az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, 15 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg;
  • vagy adószámát az adóhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül jogerősen törölte.

Új szabály, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben – a vezető tisztségviselőn kívül – a bejegyezni kívánt (bejegyzett) tagok (részvényesek) adószámát illetve adóazonosító jelét is fel kell tüntetni.

Amennyiben az állami adóhatóság az adatok cégbíróság általi rendelkezésre bocsátásától számított 1 munkanapon belül a cég adószámát nem állapítja meg, a cégbíróság a kérelem elbírálását az állami adóhatóság értesítéséig felfüggeszti.

A cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb az adószám megállapítását követő munkanapon a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt kap. A cég csakis ettől kezdve működhet előtársaságként, és ekkor kezdheti meg üzletszerű gazdasági tevékenységét is azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

Amennyiben az állami adóhatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy a cég adószámának megállapítását jogerősen határozatában megtagadja, a cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, és e végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Ami az egyszerűsített cégeljárást illeti, az eddigi 1 munkaórán belüli, a bejegyzési kérelemről történő elbírálás is értelemszerűen az adószám megállapításáról szóló adóhatósági értesítést követően kezdődik.

A cégeljárás illetékei 2012. január 1-jével nem változtak, 2012. március 1-jével azonban változnak. Az erre vonatkozó tájékoztatónkat megtalálja a honlapunkon.

Amennyiben a cégalapításra és cégmódosításra vonatkozó jogszabályok változásai valamint az adóregisztrációs eljárás kapcsán további kérdése merül fel, kérem, vegye fel a kapcsolatot Ügyvédi Irodánkkal!