Cikkek

A megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés – Villamos energia továbbadása

A villamos energiával foglalkozó jogszabályok jelentős mértékben módosultak az elmúlt egy évben.1 A módosítások közvetlenül érintik mindazon ingatlan-tulajdonosokat és -üzemeltetőket, akik az ingatlanukon kiépített elektromos vezeték hálózaton keresztül biztosítják az ingatlanukon tipikusan bérlőként jelenlévő felhasználók energia ellátását. Az érintett ingatlanok között vannak az irodaházak, üzletközpontok, raktárközpontok, ipari központok, de akár a társasházak is. 

 

Az ilyen jellegű ingatlanok tulajdonosai kötelesek elkülönítetten kezelni a villamos energia továbbadását és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatást a bérleti jogviszony egyéb elemeitől (mint például a bérleti díj fizetése). Az elkülönítetten kezelés alatt érteni kell, hogy a villamos energia továbbítására és a magánvezeték üzemeltetésére vonatkozóan külön szerződést kell kötni, amely kötelező tartalmi elemeit jogszabály határozza meg. A bérlők villamos energiával történő ellátásának körülményeit, módját, a fogyasztás mérésének mikéntjét, a bérbeadó által fizetett rendszerhasználati díj bérlőkre történő áthárításának módját, a nem fizetők kikapcsolásának speciális szabályait részletesen meghatározzák a módosult jogszabályok. Az elkülönítésnek a számlázásban is meg kell jelennie, és a villamos energia-szolgáltatást nem csak a bérleti díjtól elkülönítetten kell számlázni, de a villamos energia számlán belül is külön kell szerepeltetni a vezetékhálózat használati díját, a felhasznált villamos energia árát, a továbbhárított rendszerhasználati díj elemeit.

 

A jogszabályok-változások miatt a bérbeadóknak alapvetően újra kell gondolniuk a bérlőikkel kialakított szerződéses és elszámolási rendszerüket. A Magyar Energia Hivatal ugyanis ellenőrzi a villamos energiára vonatkozó szabályok betartását, és ha jogsértést észlel, a jogsértő engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-áig, vagy százmillió forint terjedő bírságot szabhat ki. Ennél az összegnél biztosan olcsóbb szakértőt megbízni a tevékenység átvilágításával és a jogszabályoknak megfelelő rendszerek kialakításával.


Megjegyzés

1 Az egyik legjelentősebb változást az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény hozta, amely 2011. október 1-i hatállyal módosította a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET.) közvetlen vezeték és magánvezeték szabályozásával foglalkozó V. fejezetét, valamint a villamos energia továbbadását szabályozó rendelkezéseket. A VET. végrehajtási rendelete (273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet) is számos ponton módosult 2012. január 1-től a 378/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet nyomán.