Cikkek

Az európai fizetési meghagyás

Amennyiben Önnek külföldi, de az Európai Unión belül székhellyel rendelkező partnerével szemben lejárt pénzkövetelése áll fenn (és az nem közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti, illetve nem házassági vagyonjogon vagy öröklési jogviszonyon alapuló igény), lehetősége van – a gyors behajtás érdekében – európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet benyújtani. Magyarországon a közjegyzők rendelkeznek hatáskörrel az európai fizetési meghagyás kibocsátására.

Ügyvédi Irodánk a rendelkezésére áll az európai fizetési meghagyás benyújtásához szükséges okiratok előkészítésében, összeállításában, benyújtásában, és a megindított eljárás nyomon követésében.

Az Európai Igazságügyi Atlasz honlapjáról lehet letölteni a szükséges formanyomtatványt, és azt magyar nyelven kell kitölteni. Magyarországon átmenetileg 2012. december 31-ig csak papír alapon történik az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése. A közjegyző gondoskodik a kérelem célország nyelvére történő fordításáról, valamint a kérelem, az európai fizetési meghagyás és az ellentmondás-nyomtatvány papír alapú kézbesítéséről.

A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a 3% (de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 300.000,- Ft) eljárási díjat megfizetni készpénzzel vagy átutalással. Átutalás esetén a közlemény rovatba: „EU FMH”-t kell írni. Az átutalás megtörténtét bankkivonattal vagy annak másolatával kell igazolni, és azt a kérelemhez mellékelni kell.

A magyar fizetési meghagyásos eljárás analógiájára, csak megjelölni kell a bizonyítékokat, mellékelni nem.

A közjegyző a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást.

Jogszabályok:

  • fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
  • az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete