Cikkek

Tájékoztató pénztartozások jogi úton történő behajtásának lehetőségeiről

Mik az Ön jogi lehetőségei abban az esetben, ha Önnek lejárt pénzkövetelése van?

 1. Szükségünk van a pénzkövetelés alapjául szolgáló számlá(k)ra, szerződésre, egyéb okiratokra. Amennyiben az adós cég, adatait ellenőrizzük az Irodánk rendelkezésére álló cégnyilvántartásban, amelyből azt is megállapíthatjuk, hogy a céggel, a cég képviselőjével és tulajdonosával szemben van-e illetve volt-e más személynek vagy hatóságnak jogerősen megállapított vagy a követeléskezelő nyilvántartásba bejelentett pénzkövetelése. Ez az információ a céggel szembeni eljárás megválasztásánál rendkívül fontos.
 2. Amennyiben az adós magánszemély, és elérhetősége nem ismert, illetve az adós az Ön által ismert lakcímen nem elérhető, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEK KH) bekérjük az adós lakcímét. Ennek hivatali adatszolgáltatási díja 3.500,- Ft.
 3. Ügyvédi fizetési felszólítást írunk.
 4. A felszólítás eredménytelensége esetén fizetési meghagyás kibocsátása kérhető. 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó lejárt pénzkövetelés kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető amennyiben a kötelezettnek van ismert belföldi idézési címe (lakóhely, székhely, tartózkodási hely), és a lejárt követelés nem munkaviszonyból (vagy munkaviszony jellegű jogviszonyból) származik.
  Az eljárás díja (alapeljárásban) 3%, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 250.000,- Ft.
  A közjegyző elektronikus úton benyújtott kérelem esetén 3 munkanapon belül bocsátja ki a fizetési meghagyást, amennyiben egyéb intézkedésnek nincs helye.
  Az adósnak (kötelezettnek) 15 napos határidő áll rendelkezésére a fizetési meghagyás ellentmondással történő megtámadására. Amennyiben nem él ellentmondással, a meghagyás jogerőre emelkedik, és azonnal végrehajthatóvá válik. Ennek az eljárásnak ez a nagy előnye a relatív gyorsaság mellett.
 5. A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén az eljárás perré alakul. Az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül meg kell fizetni a peres eljárás illetékét, a pertárgyérték további 3 %-át.
 6. Céggel szembeni követelés behajtása folyamán lehetőség van – végső eszközként, illetve amennyiben egyéb módszer nagy valószínűséggel nem vezetne eredményre – a céggel szemben felszámolási eljárás megindítására is.
  A felszámolási eljárás illetéke 50.000,- Ft, közzétételi díja pedig 25.000,- Ft.

További információkért, illetve annak mérlegelésére, hogy az Ön konkrét követelésének behajtására milyen jogi lehetőségei vannak, kérem vegye fel a kapcsolatot Ügyvédi Irodánkkal!